Jednotlivci

Individuální terapie a individuální poradenství je uzavřený proces dvou lidí.
Na jedné straně je terapeut – psycholog – poradce a na druhé klient. Nikdo cizí, bez souhlasu klienta, tak nemůže vstoupit do tohoto důvěrného procesu.

Základem pro práci je ujednání zakázky a také kontraktu.Dle povahy problému postupujeme buď způsobem poradenským, kdy nabízíme možnosti řešení a klient si určuje vhodné řešení dle své situace a rozhoduje o svých volbách. Často také postupujeme terapeuticky.

Při terapii se terapeut stává klientovi průvodcem, důvěryhodným a bezpečným spojencem při řešení problému. Klient si sám určuje téma, o kterém chce mluvit. Klient sám rozhoduje, kudy v terapii povede rozhovor. Terapeut mu dává zpětné vazby a reflexe, ujasňuje další souvislosti, dopady, sleduje užitečnost terapie pro klienta. Klient s terapeutem vedou otevřený dialog, díky němuž může klient získat náhled z různých úhlů pohledů na svůj problém a nacházet nová řešení.
Terapeut s klientem sdílí, navazuje terapeutický tj. léčivý vztah.

Pardubice – pardubice@poradnapardubice.cz; tel.: 603 273 948
Chrudim – chrudim@poradnapardubice.cz, tel.: 737 360 028
Svitavy – svitavy@poradnapardubice.cz, tel.: 604 867 581
Ústí nad Orlicí – usti@poradnapardubice.cz, tel.: 721 981 780

S čím se mohu na poradnu obrátit? Komu nabízíme pomoc?
Kdo se mnou bude pracovat?
Pomáháme v sociálně právní oblasti

sídlo organizace

Poradna pro rodinu Pardubického kraje Mozartova 449,53009 Pardubice
tel.: 603 273 948
IČ: 75064006
Datová schránka: f6nkg3j
e-mail:
pr@poradnapardubice.cz
pardubice@poradnapardubice.cz

Otevírací doba, konzultační hodiny:

pondělí a středa 8 – 11 hod / 12 – 17 hod
úterý a čtvrtek 8 – 11 hod / 12 – 14 hod
pátek 8 – 12 hod

informace pro dárce a podporovatele
poskytování informací
napište nám