Postup pro vyřizování stížností

Klient má právo podat stížnost, není-li spokojen se způsobem, průběhem, kvalitou poskytovaných služeb nebo přístupem pracovníka. Podání stížnosti ze strany klienta nebude mít žádný negativní vliv na další poskytování služby.


Stížnost lze podat následující formou:
Ústně: osobně nebo zprostředkovaně přes zástupce na všech pracovištích poradny
Písemně na adresu: Mgr. Petra Lášková, ředitelka Poradny pro rodinu Pardubického kraje, Mozartova 449, 530 09 Pardubice
E-mailem: petra.laskova@poradnapardubice.cz
Anonymně: vhozením do schránky nacházející se u vchodových dveří Gymnázia, Mozartova 449, 530 09 Pardubice
Stížnost přijímá kterýkoli pracovník Poradny pro rodinu Pardubického kraje, který ji neprodleně předává ředitelce organizace, která následně stížnost vyřizuje.


Směrnice k vyřizování stížností zde