Upozornění pro klienty:

Vážení klienti, vzhledem k současné situaci a mimořádným opatřením v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací Vás informujeme o našich provozních záležitostech:

 • Osobní konzultace poskytujeme za dodržení maximálních hygienických opatření a pro klienty bez jakýchkoliv příznaků virové infekce a bez předchozího rizikového kontaktu. Do odvolání poskytujeme konzultace pouze u dětí staršich 10 let.
 • Telefonické konzultace, příp. konzultace přes Skype, WhatsApp atd., o možnosti a vhodnosti těchto způsobů konzultací vždy rozhoduje příslušný poradce, terapeut, posuzující psycholog. I na tyto konzultace je nutné se objednat.

Z důvodu ochrany naší i Vaší bezpečnosti a zdraví platí následující:

 • Na sjednanou konzultaci přijďte se zakrytými dýchacími cestami ochrannými pomůckami, a to v podobě respirátoru či dvou jednorázových roušek.
 • Na konzultaci přijďte na určený čas – čekárny na všech našich pracovištích jsou nyní mimo provoz
 • Při příchodu do prostor poradny si dezinfikujte ruce.
 • Pokud se necítíte dobře, zavolejte nám, domluvíme jiný termín.

          Děkujeme Vám za pochopení

 

Ředitel poradny vyhlašuje výběrové řízení na pozici Psycholog pro oblast náhradní rodinné péče. Více informací v záložce Výběrová řízení.

 

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Poradna pro rodinu Pardubického kraje je příspěvková organizace zřízená na základě zřizovací listiny Krajským úřadem Pardubického kraje.

Poradna pro rodinu Pk poskytuje základní a odborné sociální poradenství (identifikátor služby 9873838) a dále poskytuje komplexní služby v oblasti náhradní rodinné péče v působnosti Pardubického kraje. Poradna pro rodinu Pardubického kraje je vedena v Registru sociálních služeb spravovaném MPSV ČR.

Čtyři pracoviště Poradny pro rodinu Pk (Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí) umožňují rovnoměrné pokrytí v rámci celého kraje a pro klienty snadnou dosažitelnost.

Co vše lze v naší poradně řešit?

 1. Osobní problematika - osobní a vztahové problémy
 2. Párová problematika - problémy ve vztahu partnerském nebo manželském, předrozvodovou a předrozchodovou problematiku související s úpravou poměrů k nezletilým dětem
 3. Rodinná problematika - vztahy mezi členy rodiny, rodičů a dětí, nesoudržnost rodiny, vícegenerační soužití
 4. Oblast náhradní rodinné péče

Veškeré naše služby jsou ZDARMA - nepotřebujete žádná doporučení, můžete vystupovat anonymně

Poskytujeme služby již přes 40 let, pracujeme týmově, máme bohaté zkušenosti a neustále se vzděláváme

Pracovníci Poradny pro rodinu Pardubického kraje se řídí:

 • Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky
 • Etickým kodexem Asociace manželských a rodinných poradců České republiky

Děláme vše pro odstranění bariér

Pracoviště Poradny pro rodinu Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách jsou bezbariérová, obě pracoviště jsou umístěna v přízemí budovy. Pracoviště v Pardubicích sídlí v prvním patře budovy, na schodišti je však k dispozici plošina umožňující bezbariérový přístup. Pracoviště v Chrudimi je umístěno ve druhém patře budovy, kde prozatím není možné zajistit bezbariérový přístup. Po telefonické či písemné domluvě však zaměstnanci poradny zajistí náhradní bezbariérové prostory v blízkosti pracoviště. Pro pomoc v komunikaci se zájemcem s výrazným kognitivním deficitem či se specifickou smyslovou vadou využívá poradna služeb a pomoci jiných zařízení a organizací specializujících se na daný deficit. Poradna pro rodinu Pardubického kraje je schopna zajistit služby či speciální pracovníky, kteří pomohou při jednání s klientem s kognitivním či smyslovým deficitem. Na pracovišti v Pardubicích je možné realizovat konzultace v anglickém jazyce, pro další cizí jazyky a na všech ostatních pracovištích je nutné, aby si klient zajistil tlumočníka.

Ochrana osobních údajů

Poradna pro rodinu Pardubického kraje zpracovává osobní údaje (dále OÚ) dle Nařízení Evropské unie č. 2016/679 (GDPR). Údaje získává v nezbytném rozsahu důležitá pro plnění povinností. Každý jednotlivec má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u Úřadu pro ocharnu osobních údajů a má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ. Souhrn osobních údajů, účel a postupy související s jejich zpracováním jsou součástí interní směrnice organizace „Směrnice o ochraně osobních údajů“. Text je k nahlédnutí umístěn v kanceláři asistentky poradny na pracovišti v Pardubicích.

Důležité odkazy

Pravidla pro podávání námětů, připomínek, vyjádření zpětné vazby v Dotaznících

Naší snahou je, abyste se v poradně cítili dobře a v bezpečí, abyste se mohli bez obav svěřovat se svými starostmi a problémy, a především abychom Vám dokázali účinně pomáhat. Budeme rádi, když vyjádříte míru své spokojenosti s našimi službami vyplněním dotazníku, který můžete vhodit do poštovní schránky, která je k dispozici na všech pracovištích u vchodových dveří. Jeho vyplněním nám pomůžete získat pro nás tak důležitou zpětnou vazbu o naší práci.

Dodržujte bezpečnost během Vaší návštěvy v poradně. Za bezpečnost dětí po dobu návštěvy v Poradně pro rodinu Pk jsou zodpovědní zákonní zástupci dítěte, případně doprovod dětí.

Pravidla pro podávání stížností

Klient má právo podat stížnost, není – li spokojen se způsobem, průběhem, kvalitou poskytovaných služeb nebo přístupem pracovníka. Podání stížnosti ze strany klienta nebude mít žádný negativní vliv na další poskytování služby.
Stížnost lze podat následující formou:

 • Ústně: osobně nebo zprostředkovaně přes zástupce na všech pracovištích poradny
 • Písemně na adresu: PhDr. Roman Miletín, ředitel Poradny pro rodinu Pk, Mozartova 449, 530 09 Pardubice
 • E-mailem: reditel@poradnapardubice.cz
 • Anonymně: vhozením do schránky nacházející se u vchodových dveřích Gymnázia, Mozartova 449, 530 09 Pardubice

Stížnost přijímá kterýkoli pracovník Poradny pro rodinu Pk, který ji neprodleně předává řediteli organizace, který následně stížnost vyřizuje.

V čekárnách všech pracovišť je k dispozici k nahlédnutí Směrnice č. 3/2006 K přijímání stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služby.