Prohlášení o přístupnosti webu

Poradna pro rodinu Pardubického kraje se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy (zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a související v platném znění), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na portál Poradny pro rodinu:
https://www.poradnapardubice.cz


Stav souladu s požadavky na přístupnost:
Tyto webové stránky jsou v částečném souladu s požadavky na přístupnost stanovenými předpisy, kromě níže uvedeného obsahu z důvodu nepřiměřené zátěže.
· U některého mediálního obsahu, který je primárně vizuální, není možno detailně popsat plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.
· Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.
· Při vyplňování webového formuláře je kontrolována správnost vložených údajů a uživatel je informován v případě jejich chybného vyplnění. U složitějších formulářů může nastat situace, kdy není technicky možné zkontrolovat všechny varianty vložených hodnot. V takovém případě je možné využít alternativních postupů popsaných v tomto prohlášení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje:
Informace o případných problémech spojených s eventuálním nesouladem prosíme adresovat ředitelce organizace:
Mgr. Petra Lášková
tel.: 601 344 852
email: petra.laskova@poradnapardubice.cz
Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.
Toto prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení dne 1. 11. 2023.