Podněty, vzdělávání

Nabízíme vzdělávací aktivity:
pro budoucí náhradní rodiče přípravné kurzy před přijetím dítěte do rodiny
pro náhradní rodiče – osvojitele, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu, poručníky semináře vedené zkušenými lektory
pro pracovníky OSPOD semináře na aktuální témata
pro pracovníky doprovázejících organizací – semináře na aktuální témata
pro širokou veřejnost – webináře

Je určený všem, kteří pečují o děti trpícími následky vývojového traumatu a vztahovými obtížemi. Jedná se o komplexní vzdělávací program. Kurz nabízí teoretický rámec pro porozumění vnitřnímu světu traumatizovaných dětí a praktickou pomoc a podporu pro zvládání konkrétních náročných situací a projevů dětí. V průběhu kurzu si rodiče osvojují způsoby, jak se přiblížit k dětem a pomáhat jim zvládat silné emoce, jak naplňovat specifické potřeby dětí a zároveň účinně korigovat jejich chování. Kurz probíhá v uzavřené skupině náhradních rodičů za účasti dvojice lektorů.

Kurzy vede: Mgr. Eva Klucká, Mgr. Eva Klabanová
Jedná se o 18 setkání po 3 hodinách, obvykle po 14 dnech.
další kurz je plánován i v roce 2024
Kurz je možný, po dohodě s doprovázející organizací, započítat do vzdělávání pěstounů.

Příprava pěstounů pro jejich výkon pěstounské péče zahrnuje vzdělávání, sebezkušenostní a zážitkové techniky a souhrnné informace potřebné k vedení dítěte v náhradní rodině. V kurzu předávají své zkušenosti o vedení dítěte v náhradní rodinné péči odborníci z řad lékařů, pracovníků Krajského úřadu a psychologové. Kurz předává účastníkům informace o tématech attachmentu, specifikách emočního vývoje dítěte a sociálně-právní informace.

Přípravu vede: PhDr. et Mgr. Hana Brancuská ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje
31.10. – 30. 11. 2023
další plánovaný kurz přípravy proběhne na jaře 2024

Webináře ze série „O rodině a vztazích“ se konají každý školní rok jednou měsíčně v pravidelném čase od 17:00 hodin. Webináře jsou zdarma a můžete je shlédnout opětovně i ze záznamu. Webináře nabízejí rozmanitá témata z oblasti vztahů nejen mezi dospělými, ale i mezi rodiči a dětmi.

Termíny a témata pro rok 2023:
19.09.2023 – V jakém žijeme vztahu? – PhDr. Roman Miletín
24.10.2023 – Sebepoškozování: Proč děti dobrovolně volí bolest? – Mgr. Tamara Valešová
21.11.2023 – Nevěra jako zabiják vztahu – ano, či ne? – PhDr. Roman Miletín
05.12.2023 – Vztah jako základní životní jistota – Mgr. Jiří Halda

Pořádáme ve spolupráci s Pardubickým krajem a Centrem celoživotního vzdělávání.

Také můžete vyjádřit míru své spokojenosti s našimi službami vyplněním dotazníku. Ten je k dispozici na všech pracovištích. Vyplněný dotazník můžete vhodit do poštovní schránky daného pracoviště. Jeho vyplněním nám pomůžete získat pro nás tak důležitou zpětnou vazbu o naší práci.

Knihy:
Šárka Miková, Milovat nestačí
Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě
Ani mámy nejsou stejné: Jak si mateřství užít, ne ho jenom přežít

Marek Herman, Máma není služka, máma je dáma
Marek Herman, Jiří Halda, Jsi tam, brácho?
Gabor Maté, Držte si své děti, Když tělo řekne NE
Alena Mornštajnová, Hana
Christiane Vera Felscherinow, Horst Rieck, Kai Hermann, My děti ze stanice ZOO
Eva Hacalová, Petr Hacala, Luboš Hacala, Můj syn feťák: skutečný příběh
Ivona Březinová, Řvi potichu, brácho
Jan Vojtko, Vztahy a mýty, párová terapie do kapsy
Gary Chapman. Pět jazyků lásky
Astrid Desbordes0, Mám tě ráda


Rozhovor s autorem knihy Tělo sčítá rány – Besselem Van der Kolkem
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/223411058091021/

sídlo organizace

Poradna pro rodinu Pardubického kraje Mozartova 449,53009 Pardubice
tel.: 603 273 948
IČ: 75064006
Datová schránka: f6nkg3j
e-mail:
pr@poradnapardubice.cz
pardubice@poradnapardubice.cz

Otevírací doba, konzultační hodiny:

pondělí a středa 8 – 11 hod / 12 – 17 hod
úterý a čtvrtek 8 – 11 hod / 12 – 14 hod
pátek 8 – 12 hod

informace pro dárce a podporovatele
poskytování informací
napište nám