Vzdělávání, podněty

Nabízíme vzdělávací aktivity:
pro budoucí náhradní rodiče přípravné kurzy před přijetím dítěte do rodiny
pro náhradní rodiče – osvojitele, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu, poručníky semináře vedené zkušenými lektory
pro širokou veřejnost – webináře

10. února 2024 – lektor MUDr. Marie Janovská – Psychiatrické diagnózy u dětí v NRP
4. května 2024 – lektor Mgr. Eva Klucká – Terapeutické rodičovství
19. října 2024 – lektor PhDr. Roman Miletín – téma bude upřesněno
25. září 2024 – Úvod do problematiky komplexního vývojového traumatu, Mgr. Eva Klabanová
23. října 2024 – Terapeutické rodičovství, Mgr. Eva Klabanová

Pro rodiny, se kterými máme uzavřenou DVPP (ve spolupráci se spolkem Křídla pro pěstouny):
19. – 21. duben 2024 – Horní Bradlo, lektor Mgr. Dáša Ducháčková
24. – 26. květen 2024 – Daňkovice, lektor Mgr. Eva Klucká
6. – 8. září 2024 – Daňkovice – lektor Mgr. Petra Kumpoštová
13. – 15. prosinec 2024 – lektor Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Ve spolupráci se spolkem Křídla pro pěstouny
Pro děti z pěstounských rodin, se kterými máme uzavřenou DVPP
29. července – 10. srpna 2024 Vanov u Telče

Termíny a témata pro rok 2023:
19.09.2023 – V jakém žijeme vztahu? – PhDr. Roman Miletín
24.10.2023 – Sebepoškozování: Proč děti dobrovolně volí bolest? – Mgr. Tamara Valešová
21.11.2023 – Nevěra jako zabiják vztahu – ano, či ne? – PhDr. Roman Miletín
05.12.2023 – Vztah jako základní životní jistota – Mgr. Jiří Halda
23.01.2024 – Jak na spory a konflikty?  – Mgr. Jiří Halda
20.02.2024 – A co když to nevyjde? – Mgr. Jiří Halda
12.03.2024 – Jak na rozvod, aby naše děti trpěly co nejméně? – PhDr. et Mgr. Karla Zradičková Šafránková
02.04.2024 – Mé dítě je v krizi. Co pro něj mohu jako rodič udělat? – Mgr. Jitka Musilová, DiS.
14.05.2024 – Rizika aktuálních návykových látek, jak se v nich jako rodič mohu vyznat a jak o nich s dětmi mluvit. – Mgr. Antonín Hrdý
červen 2024 – Preventivní práce se stresem u dětí – Mgr. Tamara Valešová

Pořádáme ve spolupráci s Pardubickým krajem a Centrem celoživotního vzdělávání.

Je určený všem, kteří pečují o děti trpícími následky vývojového traumatu a vztahovými obtížemi. Jedná se o komplexní vzdělávací program. Kurz nabízí teoretický rámec pro porozumění vnitřnímu světu traumatizovaných dětí a praktickou pomoc a podporu pro zvládání konkrétních náročných situací a projevů dětí. V průběhu kurzu si rodiče osvojují způsoby, jak se přiblížit k dětem a pomáhat jim zvládat silné emoce, jak naplňovat specifické potřeby dětí a zároveň účinně korigovat jejich chování. Kurz probíhá v uzavřené skupině náhradních rodičů za účasti dvojice lektorů.

Kurzy vede: Mgr. Eva Klucká, Mgr. Eva Klabanová
Jedná se o 18 setkání po 3 hodinách, obvykle po 14 dnech.
Další kurz je plánován v září 2024
Kurz je možný, po dohodě s doprovázející organizací, započítat do vzdělávání pěstounů.

Příprava pěstounů pro jejich výkon pěstounské péče zahrnuje vzdělávání, sebezkušenostní a zážitkové techniky a souhrnné informace potřebné k vedení dítěte v náhradní rodině. V kurzu předávají své zkušenosti o vedení dítěte v náhradní rodinné péči odborníci z řad lékařů, pracovníků Krajského úřadu a psychologové. Kurz předává účastníkům informace o tématech attachmentu, specifikách emočního vývoje dítěte a sociálně-právní informace.

Přípravu organizuje Poradna ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje
Další plánovaný kurz přípravy proběhne v říjnu 2024

Šárka Miková, Milovat nestačí
Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě
Ani mámy nejsou stejné: Jak si mateřství užít, ne ho jenom přežít

Marek Herman, Máma není služka, máma je dáma
Marek Herman, Jiří Halda, Jsi tam, brácho?
Gabor Maté, Držte si své děti, Když tělo řekne NE
Alena Mornštajnová, Hana
Christiane Vera Felscherinow, Horst Rieck, Kai Hermann, My děti ze stanice ZOO
Eva Hacalová, Petr Hacala, Luboš Hacala, Můj syn feťák: skutečný příběh
Ivona Březinová, Řvi potichu, brácho
Jan Vojtko, Vztahy a mýty, párová terapie do kapsy
Gary Chapman. Pět jazyků lásky
Astrid Desbordes0, Mám tě ráda


Rozhovor s autorem knihy Tělo sčítá rány – Besselem Van der Kolkem
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/223411058091021/

Také můžete vyjádřit míru své spokojenosti s našimi službami vyplněním dotazníku. Ten je k dispozici na všech pracovištích. Vyplněný dotazník můžete vhodit do poštovní schránky daného pracoviště. Jeho vyplněním nám pomůžete získat pro nás tak důležitou zpětnou vazbu o naší práci.

sídlo organizace

Poradna pro rodinu Pardubického kraje Mozartova 449,53009 Pardubice
tel.: 603 273 948
IČ: 75064006
Datová schránka: f6nkg3j
e-mail:
pr@poradnapardubice.cz
pardubice@poradnapardubice.cz

Otevírací doba, konzultační hodiny:

pondělí a středa 8 – 11 hod / 12 – 17 hod
úterý a čtvrtek 8 – 11 hod / 12 – 14 hod
pátek 8 – 12 hod

informace pro dárce a podporovatele
poskytování informací
napište nám