Ochrana osobních údajů

Poradna pro rodinu Pardubického kraje zpracovává osobní údaje (dále OÚ) dle Nařízení Evropské unie č. 2016/679 (GDPR). Údaje získává v nezbytném rozsahu důležitá pro plnění povinností.
Každý jednotlivec má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ. Souhrn osobních údajů, účel a postupy související s jejich zpracováním jsou součástí interní směrnice organizace „Směrnice o ochraně osobních údajů“. Text je k nahlédnutí v kanceláři asistentky poradny na pracovišti v Pardubicích.


Bližší informace podá pověřenec GDPR:
JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk
email: poverenec@poverenec.info tel.: 603 419 630