Informace pro dárce a podporovatele

Vážíme si každého daru bez ohledu na výši finančního obnosu. Děkujeme Vám za podporu naší organizace a vážíme si Vaší pomoci.
Pokud se rozhodnete darovat nám finanční částku, bude převedena do rezervního fondu Poradny pro rodinu a využita pouze v rámci plnění hlavního předmětu činnosti. Pokud nám chcete poskytnout účelový dar, využijeme ho pouze k účelu, který si sami určíte.

Účet naší organizace: 201002619/0300

Pro rychlou platbu můžete použít QR kód