Naše služby

Poradna pro rodinu Pardubického kraje je příspěvková organizace zřízená na základě zřizovací listiny Krajským úřadem Pardubického kraje.
Poradna pro rodinu je poskytovatelem sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a je vedena v Registru sociálních služeb spravovaném MPSV ČR.

Poradna pro rodinu Pk poskytuje základní a odborné sociální poradenství (OSP) (identifikátor služby 9873838) a dále poskytuje komplexní služby v oblasti náhradní rodinné péče (NRP) v působnosti Pardubického kraje.

Čtyři pracoviště Poradny pro rodinu Pardubického kraje (PardubiceChrudimSvitavyÚstí nad Orlicí) umožňují rovnoměrné pokrytí v rámci celého kraje a pro klienty snadnou dosažitelnost.

Poskytujeme:

  • Základní a odborné sociální poradenství
  • Služby v oblasti náhradní rodinné péče