Spolupracujeme s ostatními a užitečné kontakty

 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Odbory sociálních věcí při městských úřadech a Magistrátu města Pardubic (orgány sociálně právní ochrany dětí)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • Policie České republiky
 • Krajské a okresní soudy
 • Úřad práce
 • Spolupráce s psychiatrickým oddělením Krajského nemocnice Pardubického kraje a ostatními ambulantními psychiatry a klinickými psychology
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi (Občansko-právní poradna Pardubice, Bílý kruh bezpečí)
 • Spolupráce s organizacemi ze sítě sociálních služeb (intervenční centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, střediska rané péče)
 • Psychologové, terapeuti, psychoterapeuti
 • Školní psychologové při základních a středních školách
Užitečné kontakty a odkazy