Pomáháme v sociálně právní oblasti

Nabízíme sociálně právní poradenství v nepříznivých životních a sociálních situacích, a to ve vztahu k občanskému zákoníku, zejména v rámci rodinného práva.

Nabízíme sociálně právní poradenství v těchto oblastech:

  • rozvodové a rozchodové poradenství – sporný a nesporný rozvod, společné jmění manželů a majetkové vypořádání nesezdaných párů
  • problematika bydlení – kontakty na příslušný úřad, popř. soukromé poskytovatele ubytování
  • záležitosti spojené s pracovní oblastí – kontakty na zprostředkovatele Úřadu práce, Okresní správy sociálního zabezpečení
  • dávkový systém, pojistné i nepojistné dávky
  • dluhová a finanční problematika – kontakty na odbornou pomoc
  • informace o možnostech insolvence a kontakty na další bezplatnou pomoc
  • pomoc při sepisování žádostí, dohod a návrhů k soudu (týkající se opatrovnického řízení)

Jak budeme postupovat:

  • zjistíme společně příčiny nepříznivé situace jednotlivce nebo rodiny
  • rozebereme situaci, v níž se jednotlivec nebo rodina nachází, poskytneme orientaci v možnostech řešení
  • doporučíme další odbornou pomoci v rámci aktuálně řešené problematiky a budeme hledat pomoc „na míru“ i mimo poradnu