Kdo se mnou bude pracovat?

Klientovi nabízíme možnost libovolného výběru našich terapeutů a poradců.

Pardubice – pardubice@poradnapardubice.cz; tel.: 603 273 948
Chrudim – chrudim@poradnapardubice.cz, tel.: 737 360 028
Svitavy – svitavy@poradnapardubice.cz, tel.: 604 867 581
Ústí nad Orlicí – usti@poradnapardubice.cz, tel.: 721 981 780

Poradci, terapeuti a psychologové mají splněné předepsané vzdělání dle zákona o sociálních službách. Kromě teoretického vzdělání mají absolvované akreditované psychoterapeutické výcviky či výcviky v oblasti individuálního poradenství a v krizové intervenci. Psychoterapeutické výcviky se liší dle jednotlivých škol a zaměření. Naši odborníci prošli převážně těmito:

 • Psychoanalýza a hlubinná terapie
 • Systemická terapie
 • Narativní terapie
 • Rogersovská terapie
 • Behaviorální terapie
 • Kognitivně behaviorální terapie
 • Psychodynamická psychoterapie
 • Pesso boyden terapie
 • Imaginativní terapie
 • Dyadická vývojová terapie
 • Sand play terapie pro děti