Zvažujete rozchod/rozvod?

  • Eliminujeme manipulaci ze strany rodičů vůči dítěti
  • Pěstujeme a podporujeme znalost rodičů ve vývojových a vztahových potřebách jejich dítěte
  • Efektivně pracujeme s motivací rodičů, aby lépe zvládli rozvodové dohody
  • Pomáháme zpracovat negativní emoce rodičů a vyrovnávat se s rozchodovou situací
  • Ověřujeme funkčnost rodičovské dohody se všemi členy rodiny, včetně dětí
  • Zajišťujeme funkční komunikaci rodičů s psychologickou znalostí

Pokud si nejste jisti, zda je ukončení společného soužití tou správnou cestou, nabídneme Vám párovou terapii. Rodinný poradce Vám pomůže zmapovat hloubku partnerské krize a bude Vám nápomocen k případnému obnovení vztahu. Další zklidňující cestou v rámci rozvodového poradenství může být nabídka individuální terapie s cílem zpracování si vlastních pocitů a korekci postojů.


Konzultace mediačního charakteru je poskytována zpravidla v rozsahu 50 až 120 min. a to podle potřeby i opakovaně.

Jaká je naše role v provázení rozvodovou či rozchodovou situací?

Při vedení rozvodového poradenství se řídíme těmito principy