Při vedení rozvodového poradenství se řídíme těmito principy

Principy, na kterých stavíme spolupráci s rodinou, soudy a odděleními sociálně právní ochrany dětí:

  • Komunikace s oběma rodiči – od počátku procesu probíhají jednání společně s oběma rodiči. Za pomoci rodičovského plánu řeší situace, které mohou nastat po jejich rozchodu. Rodiče jsou zodpovědní za zdárný vývoj dítěte a v celém procesu jim pomáháme k zpětnému převzetí rodičovské odpovědnosti. Komunikace s oběma rodiči je předpokladem pro vytvoření jejich vzájemné dohody.
  • Dohoda rodičů na prvním místě – od dohody rodičů se odvíjí spokojený život jejich dítěte. Rodiče by si měli být vědomi negativního dopadu na jejich společné dítě, pokud k dohodě nedospějí. Hlavním cílem je vést rodiče k vzájemné dohodě a k jejich spolupráci v budoucnu.
  • Jednotnost a pružné předávání informací – ve všech zainteresovaných institucích obdrží rodiče jednotné informace. Rodiče vždy vyslechnou názor svého dítěte a společně dítě informují o tom, co se děje. Všichni zúčastnění jsou si rovni, s dítětem jednáme nestranně, dítě má právo na objektivní informace.
  • Rychlost a včasnost –postup spolupracujících institucí je sjednocen také s ohledem na časový rámec pro řešení rodinné situace a cíl, který je v nejlepším zájmu dítěte. Vhodné načasování vytváří podmínky pro vytvoření dohody rodičů a mírní eskalaci konfliktu rodičů.
  • Profesní spolupráce – spolupracující instituce mají vyjasněné role, v nichž vystupují. Znají situace, kdy do procesu rozvodového řízení zasahují a jakým způsobem. Jejich vzájemná spolupráce zaručuje provázanost, efektivitu a flexibilitu.