Chcete se stát náhradními rodiči?

Psychologické posouzení zajišťujeme pro všechny osoby, které podaly žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené Krajským úřadem Pardubického kraje. Po obdržení žádosti o posouzení od Krajského úřadu Pardubického kraje žadatele sami kontaktujeme.
Psychologické posouzení se skládá z testové části a z rozhovorů se žadateli. Během procesu zhodnotíme osobnostní předpoklady žadatele k výchově dítěte, vyloučíme významná rizika a zmapujeme jeho výchovné schopnosti. Žadatel je při ukončení psychologického posouzení seznámen s výsledky.
Poté probíhá tzv. příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči.
Žadatel je po psychologickém posouzení zařazený s pomocí Krajského úřadu Pardubického kraje do přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů. Příprava je nezbytná k výkonu náhradní rodinné péče.

Jak probíhá příprava žadatelů v náhradní rodinné péči?