Seberozvojové skupiny pro mladistvé

Je vám 15-19 let? 
Máte otázky týkající se vztahů, vrstevníků, rodiny, sebe sama? 
Chcete se dozvědět, jak o nich uvažují druzí a lépe se vyznat i sám v sobě?
Jsme tady pro vás, ozvěte se nám a přidejte se do skupiny.

Kontakt pro zájemce
Mgr. Marie Slezáčková, tel.: 606 051 531, marie.slezackova@poradnapardubice.cz

Sleduj nás tady na webu, na InstagramuFacebooku.

Skupiny pro mladistvé ve věku 15 – 19 let. Ve skupině je přibližně deset lidí a dva terapeuti. Skupina probíhá v pěti setkáních po dvou týdnech, někdy i s předchozí ochutnávkou, abyste věděl/věděla, na co a na koho se těšit. Navštívit můžete jedno setkání nebo jakýkoliv počet setkání. Psychoterapeutická skupina se věnuje předem daným tématům. Témata jsou volena s respektem k aktuálním potřebám adolescentů, řeší vztahy ve vrstevnických skupinách, partnerské vztahy, sebevědomí a sebehodnocení, komunikaci a konflikty v rodině a témata psychického zdraví.

V poradně v Pardubicích – skupina probíhala od ledna do března 2024 pod vedením Mgr. Andrey Limberské a PhDr. Romana Miletína. Skupiny se účastnilo se 9 mladistvých. Témata byla následující: Když mi spolužáci nerozumí… Jak na komunikaci s vrstevníky? Když se cítím bez pochopení… Jak na to, aby mi doma lépe rozuměli? Jak se lépe vyznat sám v sobě… O sebehodnotě, vztahu k sobě.

Další skupina bude probíhat od ledna 2025. Těšíme se na nové zájemce.


V poradně v Chrudimi – aktuálně probíhá otevřená skupina pod vedením Mgr. Evy Klucké a Mgr. Marie Slezáčkové. Skupina se věnuje konkrétním tématům. V každé skupině sdílí svou osobní zkušenost peer konzultanti (mladí lidé, kteří si prošli danou zkušeností a jsou ochotni sdílet pozitiva i negativa vyrovnání se s ní). Témata a termíny jsou následující:

28.2.2024    Když je psychická bolest větší než fyzická. Sebepoškozování. S peerem o tom, jak je těžké žít ve vnitřním napětí.

6.3.2023      Zrcadlo. Proč je obraz v zrcadle natolik jiný než realita? O sebedůvěře, sebehodnotě a sebevědomí. S peerem o životě s poruchou příjmu potravy.

27.3.2024    Myšlenky, před kterými nejde utéct. Zpověď peera o zkušenosti s drogami a rozvoji psychické nemoci.

24.4.2024    Ukrajina. Život v cizí zemi. Jak se válka promítá do našich životů, jak se nám žije vedle sebe? Povídání se studentem z Ukrajiny.

Na poslední skupinové setkání máme volná místa a těšíme se na nové zájemce. Přihlásit se můžete anonymně, téma se bude týkat také adaptace v kolektivu, ve vrstevnických skupinách, přijetí apod. Hlásit se můžete na níže uvedené kontakty.


V poradně ve Svitavách – Probíhá uzavřená skupina pro mladistvé pod vedením Mgr. Jiřiny Holasové a Mgr. Magdalény Brýdlové. Skupina je již naplněna, probíhá v termínech od 15.4.2024 do 24. 6.2024.

Témata jsou:

Osobní mandala – o jaké vztahy se starám.

Já a náročné situace, obranné pozice, práce s emocemi.

Téma rodiny, blízkých vztahů.

Komunikace.

Já a život – hodnoty, pravidla, smysl.


V poradně v Ústí nad Orlicí – předpokládáme otevření skupiny pro mladistvé od září do listopadu 2024.