Skupinová práce se seniory

“Odpoledne s psychologem” je název pro tematicky zaměřená skupinová setkávání pro seniory.  Témata jsou volena s respektem k potřebám seniorů. Pod vedením zkušené psycholožky Mgr. Alice Mlynářové se senioři ve věku od 65 let setkávají nad tématy rodinných vztahů, mezigeneračního soužití, zájmových aktivit, kvality života, zdraví a vyrovnání se s nemocemi, psychickému zdraví. Interaktivní formou účastníci sdílejí zkušenosti a ujasňují si své další životní možnosti. V poradně pro rodinu v Chrudimi, ve spolupráci se spolkem Hurá na výlet a dle zájmu i v dalších senior centrech.

Ve spolupráci se spolkem Hurá na výlet se uskutečnily tyto interaktivní besedy:

Dne 6.2. 2024 ve 14 hodin beseda na téma: Žárlit jako Othello? Obraz psychopatických osobností v literatuře a filmu. Setkání se účastnilo přibližně 20 seniorů.

Další beseda se uskutečnila dne 9.4.2024, na téma: Když nám síly ubývají. O stáří, životě a smrti. Zapojilo se 15 seniorů.

V červnu chystáme poradenské odpoledne, kdy budou mít zájemci možnost promluvit si s psycholožkou, Mgr. Alicí Mlynářovou individuálně.

Bližší informace:
Mgr. Marie Slezáčková, tel.: 606 051 531, marie.slezackova@poradnapardubice.cz