Skupinová práce se seniory

“Odpoledne s psychologem” je název pro tematicky zaměřená skupinová setkávání pro seniory. Témata jsou volena s respektem k potřebám seniorů. Pod vedením zkušené psycholožky se senioři ve věku od 65 let setkávají nad tématy rodinných vztahů, mezigeneračního soužití, zájmových aktivit, kvality života, zdraví a vyrovnání se s nemocemi, psychickému zdraví. Interaktivní formou účastníci sdílejí zkušenosti a ujasňují si své další životní možnosti. V poradně pro rodinu v Chrudimi, ve spolupráci se spolkem Hurá na výlet a dle zájmu i v dalších senior centrech.

V CHRUDIMI, Široká 29
Kdy: První setkání dne 6.2. 2024 ve 14 hodin, další termíny kontaktní osoba Mgr. Marie Slezáčková
Témata: Žárlit jako Othello? Obraz psychopatických osobností v literatuře a filmu.
Další témata dle preferencí účastníků.
Vede: Mgr. Alice Mlynářová

Bližší informace:
Mgr. Marie Slezáčková, tel.: 606 051 531, marie.slezackova@poradnapardubice.cz