Poradenství pro pečující

Pečující lidé často prožívají pocity osamění, jsou vytrženi ze svých obvyklých sociálních vazeb, není čas na přátele a koníčky. Veškeré síly se soustředí na blízkou osobu, o kterou pečujeme. Často se trápíme tím, zda je naše péče dostatečná, zároveň se bojíme požádat o pomoc nebo není koho žádat. Nechceme svými starostmi zatěžovat okolí, i když bychom se tolik potřebovali o někoho opřít. Také často nemáme povědomí o tom, jaké instituce v případě potřeby oslovit, nevyznáme se v systému péče. Někdy se dostáváme až na hranici úplného vyčerpání.

Naše poradna vám může s některými problémy pomoci, třeba v těchto případech:
Co všechno zvládnu sám
Kde mohu hledat pomoc
Které organizace řeší moji situaci?
Paliativní péče není jen pro umírající
I pečující potřebuje „opečovat“
Nejen tělo, ale i duše..