Následná poradenská, psychologická a psychoterapeutická péče pro pěstouny, osvojitele a jejich rodiny

Od 1. 3. 2024 budete moci využít služeb terapeuta a poradce pro následnou péči zdarma

Stojíme po boku služby doprovázení pěstounů (v rámci uzavření dohody s doprovázející organizací). Podporujeme rodiny v prvotní fázi přijímání dítěte do náhradní rodiny, ve fázi společného sžívání, zajišťujeme pomoc v jednotlivých obtížných fázích života dítěte. Jsme tu pro vás, když řešíte krizové situace dospělého či celé rodiny v náhradní rodinné péči.

I pro pěstounské rodiny, které mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou doprovodnou organizací

Terapeut, poradce pro následnou péči (od 1. 3. 2024):
Mgr. Jiřina Ludvíková
Pracoviště Poradny v Pardubicích (Mozartova 449, Pardubice)
Tel.: 606 051 513
Mail: jirina.ludvikova@poradnapardubice.cz

  • Samostatně poskytuje následné poradenství pro náhradní rodiny související s přijetím dítěte do rodiny a s problémy spojenými s oblastí rodinného života a dítěte v NRP.
  • V případě vzniku rodinného problému širokého spektra poskytuje poradenství, psychoterapeutické poradenství a psychologické poradenství.
  • Komplexně zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného a manželského poradenství, včetně poradenství pro děti.
  • Pracuje se všemi členy rodiny – formou individuální, párové či rodinné konzultace.
  • Poskytuje edukativní, psychologické i speciální poradenství pro náhradní rodiny.
  • Úzce spolupracuje s doprovázejícími organizacemi v Pardubickém kraji a poskytuje pro rodiny v NRP odbornou péči , pomáhá doprovodným organizacím preventivně řešit potíže vzniklé ze soužití rodin v NRP
  • Pracuje s rodinami ohroženými závislostmi, nezaměstnaností, domácím násilím, s rodinami pečujícími o těžce zdravotně postižené děti. Pracuje s rodinami v širokém spektru sociálně patologických jevů tak, aby byla zachována soudržnost rodiny v její funkci zabezpečení dítěte v NRP.
  • Nabízí odbornou pomoc specialistům poradenské služby v daném regionu.
  • Poskytuje krizovou intervenci v obzvláště náročných životních situacích rodin, jichž se dotýká oblast NRP.
  • V opodstatněných případech dojíždí do blízkosti bydliště zájemců o službu, obvykle na pracoviště Poradny, příp. na oddělení OSPOD či půdu doprovázející organizace, ale také i do rodin.