Kdo nás může kontaktovat? Jak pomáhá terapie párům?

Kontaktuje nás jeden z partnerů nebo současně oba dva po vzájemné dohodě. Klientelu manželského a rodinného poradce představují manželské a nesezdané páry všech orientací, které pociťují obtíže při zvládání každodenních nároků a cítí, že by bylo vhodné si promluvit o svých potížích s někým nestranným a nalézt inspiraci a novou cestu z krize páru. Párový terapeut pomůže nalézt nový směr komunikace, poskytne nezaujatý pohled na věc a jiný úhel pohledu.
Aktivně spolu s párem terapeut hledá řešení konfliktních situací, které jsou pro pár zatěžující.