Co vám nabízíme? Máme se čeho bát?

Nabízíme bezpečné a důvěryhodné, neutrální prostředí, které pomáhá partnerům lépe porozumět sobě samotným a svých reakcím ve vztahu.
Párová terapie se zaměřuje na posilování pozitivních aspektů vztahu jako je láska, důvěra, blízkost a intimita.
Není třeba se obávat, v Poradně pro rodinu pracují profesionálové, jejichž úkolem je rozplést gordický uzel vzájemných vztahů, komunikačních strategií i stereotypů, které si často neuvědomujeme, opakujeme je a dostávají nás do svízelných situací. Ke každému člověku i jeho problému přistupujeme individuálně a bez předsudků.