Co nabízíme?

Střednědobou nebo dlouhodobou terapeutickou práci s dítětem a jeho rodinou (zejména u dětí do 10 let je spolupráce s rodiči nezbytná). V odůvodněných případech nabízíme rovněž jednorázové konzultace.

  • Individuální terapii (pomáhá oslovit vlastní zdroje, porozumět svému prožívání, rozvinout nové způsoby zvládání zátěže a komunikace). Pokud to zakázka vyžaduje, za současné spolupráce s rodiči. U dětí do 10 let je spolupráce s rodiči nezbytná, u dětí do 15 let je potřeba souhlas rodičů se spoluprací.
  • Rodinnou terapii (společná sezení, která pomáhají rodině překonat aktuální potíže a podpořit potřebné změny v rodinném systému)
  • Kombinaci individuální a rodinné terapie