Sociálně právní podpora pro seniory a pečující

Od počátku našeho života procházíme rolemi od opečovávaného, přes pečujícího (sami o sebe či o blízké) se dostáváme opět do role více či méně opečovávaného. Když se narodíme, někdo se stará o nás, o naše zdraví, výchovu, vzdělání. Jakmile dospějeme, většina z nás se dokáže o sebe postarat, obě role dokážeme zvládnout sami. Ve vyšším věku nám ubývají na vše síly, přijde nám vhod pomocná ruka na některé činnosti, které nám jdou již pomaleji, nebo se v nich neorientujeme, plně je nezvládáme.

Tady naše poradna dokáže pomoci v těchto situacích:
Nasměrování na příslušný úřad a pomoc v komunikaci s úřady (obecní úřady, ČSSZ, ÚP ČR. apod.)
Pomoc s vyhledáním odpovídající služby (doprava seniorů k lékaři, aktivity pro seniory, odlehčovací služby)
Pomoc s orientací v systému sociální podpory (sociální dávky, další sociální zařízení)
Pomoc s vyplňováním formulářů, žádostí pro úřady