Skupina se věnuje předem daným tématům

· Když se cítím bez pochopení. Jak na to, aby mi doma lépe rozuměli. O komunikaci
v rodinách.
· Jak se lépe vyznat sám v sobě. O sebehodnotě a vztahu k sobě.
· Myšlenky, před kterými nejde utéct. Zpověď peera o zkušenosti s drogami a rozvoji psychické nemoci.
· Když mi spolužáci nerozumí. Jak na komunikaci s vrstevníky.
· Zrcadlo. Proč je obraz v zrcadle natolik jiný než realita? O sebedůvěře, sebehodnotě
a sebevědomí. S peerem o životě s poruchou příjmu potravy.
· Když je psychická bolest větší než fyzická. Sebepoškozování. S peerem o tom, jak je těžké žít ve vnitřním napětí.
· Ukrajina. Život v cizí zemi. Jak se válka promítá do našich životů, jak se nám žije vedle sebe? Povídání se studentem z Ukrajiny.