Prohlášení o přístupnosti

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně poradnapardubice.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Obrázková galerie

Pro návštěvníky webu je k dispozici obrázková galerie prezentují služby Poradny. Tato galerie je dostupná ve všech webových prohlížečích, které podporují JavaScript. Jelikož neexistuje textový ekvivalent této virtuální prohlídky, není dostupná pro obsahové čtečky, je alternativě dostupné v podobě statických obrázků.

Další formáty

Na těchto webových stránkách jsou nabízeny některé informace ve formě soubory a dokumentů ve formátu PDF. Většina moderních webových prohlížečů tyto soubory podporuje a umí je zobrazit. Případně je možné pro zobrazení těchto dokumentů použít program Adobe Reader, případně jakékoli další alternativní programy pro zobrazení pdf souborů, jako je například Foxit Reader. Tyto programy je možné získat stažení z webových stránek jejich výrobců.
Dále jsou některé soubory nabízeny ve formátu MS Office, tedy formáty .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx. Tyto soubory je možné zobrazit v běžně dostupných textových editorech, jako jsou MS Office, LibreOffice, nebo OpenOffice. Tyto programy je možné získat stažení z webových stránek jejich výrobců.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 1. 2021

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu:
Poradna pro rodinu Pardubického kraje
Mozartova 449
530 09 Pardubice
IČ: 75064006
E-mail: pardubice@poradnapardubice.cz
Tel.: 466 263 080

Kontakt na dodavatele technického řešení:
Vojtěch Rychnovský
E-mail: me@web-rychnovsky.com

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz