Uvedení do funkce

Jednou z příspěvkových organizací, které zřizuje Pardubický kraj, je i Poradna pro rodinu. Má krajskou působnost a patří pod ni jednotlivé poradny v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Jejího dlouholetého ředitele PhDr. Romana Miletína vystřídala od září letošního roku na pozici ředitelky Mgr. Petra Lášková. Do funkce ji uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Podobné příspěvky