Spolupráce se sociálními odbory

Navazujeme aktivnější a užší spolupráci se  sociálními odbory v rámci Pardubického kraje. Jedná se nám o nastavení dobré spolupráce ve všech regionech našeho kraje. Zajímáme se aktivně o to, jak být nápomocni v řešení sociálních problémů, jak funkčně nastavit sociální poradenství a také psychologickou pomoc. Mezi vydařené setkání jistě patří setkání v Hlinsku, zaměřené na pomoc seniorům a pečujícím blízkým osobám, důležité setkání proběhlo v Chrudimi, kde se řešily otázky rozvodového poradenství spolu se soudci a odděleními sociálně – právní ochrany dětí. Byli jsme přitom a jsme rádi, že můžeme být pro další subjekty dobrým partnerem.

Podobné příspěvky