Na které oblasti potíží se zaměřujeme?

S rodinou pracujeme obvykle, když je:

 • rodina ohrožena ztrátou rodinných vazeb
 • rodina prožívá krizovou situaci (změny životního stylu, neporozumění, odchod člena rodiny, problematické soužití, mezigenerační problémy, odcizení v rodině apod.)
 • rodina ohrožena rozvodem a jeho následky (rodičovský konflikt, obtížná komunikace mezi rodiči, neshody mezi rodiči o úpravě péče o děti po rozvodu/rozchodu, dítě nechce být v kontaktu s jedním z rodičů, syndrom zavrženého rodiče, snížení rodičovských kompetencí v důsledku prožívání rozvodu)
 • rodina ohrožena životními návyky a rizikovým způsobem života
 • rodina ohrožena chudobou, nezaměstnaností, sociálním vyloučením
 • dítě ohroženo rozvodovou či porozvodovou situací
 • dítě ohroženo sníženou rodičovskou odpovědností či sníženými rodičovskými kompetencemi
 • rodina ohrožená vývojovými krizemi, emočními obtížemi
 • rodina a dítě po traumatickém zážitku
 • rodina hledá vhodný výchovný přístup k dítěti
 • dítě v náhradní rodinné péči nebo v ústavní výchově