Doprovázení

Stali jste se náhradními rodiči – pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu, poručníky? Potom máte povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, tyto uzavírá i naše poradna.
Napomáháme tomu, aby děti vyrůstaly v bezpečném a podnětném prostředí, v rodině, ve které jsou vytvářeny zdravé vztahy.