Jak probíhá spolupráce?

Dětského klienta objednává zákonný zástupce nebo se objedná či přijde sám nezletilý.
U dětí mladších 10 let je nezbytná spolupráce s rodiči, u dětí mladších 15 let vyžadujeme souhlas rodiče ke spolupráci dítěte s poradnou. V případě dítěte staršího 15 let je možné pracovat přímo s nezletilým klientem. Vystupovat můžete v poradně i anonymně.

Způsoby práce vždy volíme individuálně dle možností a potřeb konkrétního klienta, podle jeho potíží, věku a aktuální situace. Obvykle používáme:

  • rozhovor
  • terapie hrou
  • práce s terapeutickým pískovištěm
  • kreativní práce s kresebným či jiným materiálem
  • práce s příběhy, kartami.

Hledáme nové způsoby rozvoje citových vazeb.
Na první setkání je vhodné přinést dostupné zprávy z předchozích vyšetření, pokud je máte. Na první sezení přicházejí zpravidla rodiče, následně je komunikována zakázka ke spolupráci s dítětem/rodinou/rodiči a dojednán termín pro dítě. Dle povahy problému je možné se domluvit i jinak.
Frekvence spolupráce je nastavena dle potřeb klienta, povahy problému, obvykle 1x týdně – 1xměsíčně.