Výběrová řízení, Veřejné zakázky

Výběrové řízení

V současné době není vypsané výběrové řízení.

 

Veřejná zakázka - vyhlášení výzvy dne 31. 10. 2019

Věc:   Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vedení účetnictví, zpracování mezd"

Příloha:   Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (pdf)

Termín podání nabídek:   15. 11. 2019, 12:00 hod.

Zveřejněno:   31. 10. 2019

Výsledek výzvy a hodnocení nabídek (pdf)

Zveřejněno:   13. 12. 2019