Spolupracujeme:

  • Krajský úřad Pardubice
  • Magistrát města Pardubice
  • Městské úřady jednotlivých měst
  • Okresní soudy
  • Krajské soudy
  • Specialní lékaři
  • Psychologové, terapeuti, psychoterapeuti
  • spolupráce s organizacemi ze sítě sociálních služeb (Oddělení sociálně právní ochrany KÚ, Magistrátu, Okresního soudu, Úřadu práce, Policie)
  • spolupráce s psychiatrickým oddělením Krajské nemocnice Pardubice a ostatními ambulantními psychiatry a klinickými psychology, kteří nám doporučí své klienty
  • spolupráce s neziskovými organizacemi (Občanské sdružení Péče o duševní zdraví v regionu Pardubice, Občansko – právní poradna Pardubice, Amalthea, DONA linka, Bílý kruh bezpečí, …) a jinými institucemi (Pedagogicko – psychologická poradna Pk)

 

 

Praxe a stáže v Poradně pro rodinu Pardubického kraje

Poradna pro rodinu Pardubického kraje neposkytuje praxe a stáže ani na jedné z poboček Poradny pro rodinu Pardubického kraje.