Historie

Poradna v Pardubicích

Manželská a předmanželská poradna byla založena Okresním národním výborem v Pardubicích v polovině sedmdesátých let, od roku 1978 byla součástí Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb. Za dobu své existence několikrát měnila své působiště a v devadesátých letech se změnil její název na Poradnu pro rodinu a partnerské vztahy. Poradna existovala do roku 2005 jako jedna z organizačních složek Centra sociálních služeb Pardubice. Od zahájení práce poradny do konce roku 1989 byla ředitelkou Mgr. Cabrnochová. Od roku 1990 do konce roku 2008 byl ředitelem poradny PhDr. Lubomír Macháček. V poradně se vystřídala celá plejáda odborníků – lékařů (MUDr. Stuchlík, MUDr. Škodová, MUDr. Špryňarová, MUDr. Rule, MUDr. Španiel, MUDr. Kleisl, MUDr. Kratochvílová), psychologů (PhDr. Mrkvička, PhDr. Šimek, PhDr. Heřmanská, PhDr. Šebek, PhDr. Chroboková, PhDr. Panovský, PhDr. Pöslová, Mgr. Martínek) a právníků (JUDr. Chochola, JUDr. Muršecová, JUDr. Dorková). Od 1. ledna 2006 se stala poradna příspěvkovou organizací zřizovanou Pardubickým krajem a byla přejmenována na Centrum psycho-sociální pomoci – Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje. V rámci delimitace došlo k převedení poraden z bývalých okresních měst pod krajskou poradnu. CPP – RMP Pardubického kraje má tedy tři detašovaná pracoviště, a to v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Od 1. září 2011 došlo k další změně názvu – Poradna pro rodinu Pardubického kraje a to z důvodu, že služby poradny jsou nejvíce cíleny a změřeny na rodiny. Od 1. ledna 2009 do současné doby je ředitelem poradny PhDr. Roman Miletín. 

 

Poradna v Chrudimi

Manželská a předmanželská poradna v Chrudimi vznikla v roce 1978, u jejího zrodu stála Mgr. Marie Sodomková, zřizovatelem byl Okresní národní výbor v Chrudimi. Poradna spadala do působnosti Okresního ústavu sociálních služeb a v té době se přejmenovala na Poradnu pro rodinu, manželství a manželské vztahy. Po změně územního uspořádání byla zařazena pod Domov důchodců v Heřmanově Městci. Od 1. ledna 2006 přešla delimitací pod Centrum psycho-sociální pomoci – Rodinnou a manželskou poradnu Pardubického kraje, detašované pracoviště Chrudim. Při změně názvu CPP – RMP na Poradnu pro rodinu Pardubického kraje nedošlo k nijaké změně, nadále zůstala poradna v Chrudimi detašovaným pracovištěm.

 

Poradna v Ústí nad Orlicí

Manželská a předmanželská poradna byla zřízena jako součást Okresního úřadu sociálních služeb v roce 1975. V roce 1981 nastoupila do poradny PhDr. Jitka Tempírová, která vedla pracovní tým až do konce roku 2014. Po zrušení OÚ v roce 1992 byla poradna krátkou dobu zřizována Městským úřadem v Ústí nad Orlicí a od roku 1993 se stal zřizovatelem Okresní úřad Ústí nad Orlicí. Po zrušení OÚ byla poradna začleněna do Ústavu sociální péče Žampach. V roce 2006 se poradna stala detašovaným pracovištěm Centra psycho-sociální pomoci – Rodinné a manželské poradny Pardubického kraje. Při změně názvu CPP – RMP na Poradnu pro rodinu Pardubického kraje nedošlo k nijaké změně, nadále zůstala poradna v Ústí nad Orlicí detašovaným pracovištěm.

 

Poradna ve Svitavách

Manželská a předmanželská poradna ve Svitavách byla zřízena v říjnu 1977 na základě rozhodnutí tehdejšího Okresního národního výboru. Od roku 1977 do roku 2012 vedl poradnu Mgr. Jiří Oujezdský. V roce 1991 se změnil název poradny na Středisko psychologické pomoci. V roce 1997 se činnost střediska podstatně rozšířila, bylo zřízeno Krizové centrum Kro pro mládež. V rámci delimitace v roce 2006 se pracoviště, které bylo dosud majetkem Ústavu sociální péče Bystré, převedlo pod krajskou poradnu Pardubického kraje a krizové centrum bylo zrušeno. Poradna ve Svitavách se stala detašovaným pracovištěm Centra psycho-sociální pomoci – Rodinné a manželské poradny Pardubického kraje. Při změně názvu CPP – RMP na Poradnu pro rodinu Pardubického kraje nedošlo k nijaké změně, nadále zůstala poradna ve Svitavách detašovaným pracovištěm.