Historie naší Poradny pro rodinu

Poradna v Pardubicích

Manželská a předmanželská poradna byla založena Okresním národním výborem v Pardubicích v polovině sedmdesátých let, od roku 1978 byla součástí Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb. Za dobu své existence několikrát měnila své působiště a v devadesátých letech se změnil její název na Poradnu pro rodinu a partnerské vztahy. Poradna existovala do roku 2005 jako jedna z organizačních složek Centra sociálních služeb Pardubice. Od zahájení práce poradny do konce roku 1989 byla ředitelkou Mgr. Cabrnochová. Od roku 1990 do konce roku 2008 byl ředitelem poradny PhDr. Lubomír Macháček. Od roku 2009 do 31. 8. 2023 byl ředitelem poradny PhDr. Roman Miletín. Nyní je ředitelkou Poradny pro rodinu s celokrajskou působností Mgr. Petra Lášková.
Od 1. ledna 2006 se stala poradna příspěvkovou organizací zřizovanou Pardubickým krajem a byla přejmenována na Centrum psycho-sociální pomoci – Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje. V rámci delimitace došlo k převedení poraden z bývalých okresních měst pod krajskou poradnu. Poradna Pardubického kraje má tedy celkem čtyři pracoviště, a to v Pardubicích, v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. K další změně názvu došlo 1. září 2011 – Poradna pro rodinu Pardubického kraje.

Poradna v Chrudimi

Manželská a předmanželská poradna v Chrudimi vznikla v roce 1978, u jejího zrodu stála Mgr. Marie Sodomková, zřizovatelem byl Okresní národní výbor v Chrudimi. Poradna spadala do působnosti Okresního ústavu sociálních služeb a v té době se přejmenovala na Poradnu pro rodinu, manželství a manželské vztahy. Po změně územního uspořádání byla zařazena pod Domov důchodců v Heřmanově Městci. Od 1. ledna 2006 přešla delimitací pod Centrum psycho-sociální pomoci – Rodinnou a manželskou poradnu Pardubického kraje, detašované pracoviště Chrudim. Dne 1. září 2011 poradna v Chrudimi změnila název na Poradna pro rodinu Pardubického kraje a nadále pracoviště zůstává jedním ze čtyřech středisek poradny v Pardubickém kraji, vedle pracovišť v Pardubicích, Svitavách a v Ústí nad Orlicí.

Poradna v Ústí nad Orlicí

Manželská a předmanželská poradna byla zřízena jako součást Okresního ústavu sociálních služeb v roce 1975. V roce 1981 nastoupila do poradny PhDr. Jitka Tempírová, která vedla pracovní tým až do konce roku 2014. Po zrušení Okresního ústavu v roce 1992 byla poradna krátkou dobu zřizována Městským úřadem v Ústí nad Orlicí a od roku 1993 se stal zřizovatelem Okresní úřad Ústí nad Orlicí. Po zrušení Okresního úřadu byla poradna začleněna do Ústavu sociální péče Žampach. V roce 2006 se poradna stala detašovaným pracovištěm Centra psycho-sociální pomoci – Rodinné a manželské poradny Pardubického kraje. Dne 1. září 2011 poradna v Ústí nad Orlicí změnila název na Poradna pro rodinu Pardubického kraje a nadále pracoviště zůstává jedním ze čtyřech středisek poradny v Pardubickém kraji, vedle pracovišť v Pardubicích, ve Svitavách a v Chrudimi.

Poradna ve Svitavách

Manželská a předmanželská poradna ve Svitavách byla zřízena v říjnu 1977 na základě rozhodnutí tehdejšího Okresního národního výboru. Od roku 1977 do roku 2012 vedl poradnu Mgr. Jiří Oujezdský. V roce 1991 se změnil název poradny na Středisko psychologické pomoci. V roce 1997 se činnost střediska podstatně rozšířila, bylo zřízeno Krizové centrum pro mládež. V rámci delimitace v roce 2006 se pracoviště, které bylo dosud majetkem Ústavu sociální péče Bystré, převedlo pod krajskou poradnu Pardubického kraje a krizové centrum bylo zrušeno. Poradna ve Svitavách se stala detašovaným pracovištěm Centra psycho-sociální pomoci – Rodinné a manželské poradny Pardubického kraje. Dne 1. září 2011 poradna ve Svitavách změnila název na Poradna pro rodinu Pardubického kraje a nadále pracoviště zůstává jedním ze čtyřech středisek poradny v Pardubickém kraji, vedle pracovišť v Pardubicích, v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí.