Cochemská praxe

Posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje v oblasti Cochemské praxe je interdisciplinární spolupráce se soudy a orgány sociálně-právní ochrany dětí, zapojených do řešení rodičovského konfliktu.

Cochemský model ctí dohodu rodičů, která má přednost před autoritativním rozhodnutím soudu. Včasná dohoda rodičů je předpokladem pro šťastný život dětí.

Cílem naší činnosti v oblasti Cochemské praxe je:

  • nenechat vyeskalovat rodičovský konflikt
  • minimalizovat dopady rozvodu nebo rozchodů rodičů na nezletilé děti
  • obnovit komunikaci rodičů, aby uzavřeli dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem
  • vedení rodičů k opětovnému převzetí společné rodičovské odpovědnosti, aby o úpravě poměrů k nezletilým dětem nemusely rozhodovat instituce
  • motivovat rodiče k vyřešení rodičovského sporu v nejkratším možném čase a v nejlepším zájmu nezletilých dětí se zachováním práva na oba rodiče

Cílovou skupinou jsou:

  • rozvádějící se manželé nebo rozcházející se partneři v jejichž péči jsou nezletilé děti

Rodiče se mohou i po skončení spolupráce v případě potřeby, znovu obrátit na poradnu.

 

Dokument "Prosby Vašeho dítěte" ve formátu pdf