Co ještě potřebuješ vědět

Ve skupině bude asi 10 lidí a 2 terapeuti.
Skupina proběhne v 5 setkáních po 14 dnech, někdy i s předchozí ochutnávkou, abys věděl/věděla, na co a na koho se těšit.

Kde: u nás poradně

V PARDUBICÍCH, Mozartova 449
Kdy: První “ochutnávkové” setkání 9. ledna 2024 v 15:30 hod. Po ochutnávce se rozhodneš, jestli budeš chtít ve skupině pokračovat. Další setkání pravidelně po 14 dnech, 23.1.2024, 6.2.2024, 20.2.2024, 5.3.2024 a 19.3.2024 ve stejný čas, od 15:30 hod.

 • Témata:
 • Když mi spolužáci nerozumí. Jak na komunikaci s vrstevníky.
 • Když se cítím bez pochopení. Jak na to, aby mi doma lépe rozuměli. O komunikaci v rodinách.
 • Jak se lépe vyznat sám v sobě. O sebehodnotě, vztahu k sobě.
 • Vede: Mgr. Andrea Limberská, PhDr. Roman Miletín

V CHRUDIMI, Široká 29
Kdy: 28.2.2024, 6.3.2024, 27.3.2024, 10.4.2024, 24.4.2024

 • Témata:
 • Myšlenky, před kterými nejde utéct. Zpověď peera o zkušenosti s drogami a rozvoji psychické nemoci.
 • Zrcadlo. Proč je obraz v zrcadle natolik jiný než realita? O sebedůvěře, sebehodnotě a sebevědomí. S peerem o životě s poruchou příjmu potravy.
 • Když je psychická bolest větší než fyzická. Sebepoškozování. S peerem o tom, jak je těžké žít ve vnitřním napětí.
 • Ukrajina. Život v cizí zemi. Jak se válka promítá do našich životů, jak se nám žije vedle sebe? Povídání se studentem z Ukrajiny.
 • Když se bortí domeček z karet. S peerem o těžkém rozvodu rodičů.
 • Vede: Mgr. Eva Klucká, Mgr. Marie Slezáčková

VE SVITAVÁCH, Riegrova 2063/11
Kdy: duben 2024, bližší informace uvedeme v únoru 2024
Vede: Mgr. Magdaléna Brýdlová, Mgr. Jiřina Holasová


V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Na Pláni 1343předpokládáme září až říjen 2024
Kdy: předpoklad podzim 2024