Co je to párová terapie a co od ní očekávat?

Práce párového terapeuta je časově ohraničena a je orientována do budoucnosti. Párová terapie probíhá minimálně ve 3 až 10 setkáních, kdy se začíná stanovením konkrétních cílů, kterých si partneři přejí dosáhnout.

Párové poradenství je zaměřeno na problém a jeho řešení, pracuje s konfliktem a jeho zvládnutím, cílí na aktuální pocity tady a teď. Důležité je, aby pomoc byla rychlá a efektivní. Terapeut pomáhá klientům rozvíjet potřebné kompetence a dovednosti, edukuje klienty na poli „měkkých“ dovedností a bezkonfliktní komunikace.

Párová terapie neobsahuje psychologické analýzy klientů, pracuje s aktuálními cíli, které stanoví sami klienti na základě svých přání a potřeb. Součástí práce není řešení osobních problémů a psychopatologie jednotlivce, v případě, že klient řeší vážný osobní problém, doporučí mu terapeut individuální psychoterapii, kde je prostor pro řešení akutních psychických obtíží.