Co je to krize? Co vám krizová pomoc přinese?

Krize je nadměrně zatěžující situace, např. ztráta blízké osoby, rozpad vztahu, ztráta zaměstnání, náročná diagnóza. Při krizi se často dostavují stavy, kdy zažíváte akutní psychické obtíže, např. nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu.

Zátěžové situace jsou individuální a subjektivně vnímané. Každý má nárok na odbornou pomoc v krizové situaci.

Krizová pomoc probíhá po telefonu nebo osobním setkáním. Pomoc je poskytována bezplatně a pracovníci poradny jsou vázáni mlčenlivostí.

Krizový pracovník naslouchá, podporuje, stabilizuje, provází, …nejste na to sami. Krizová pomoc se zaměřuje na „tady a teď“, na stabilizaci klienta, jeho emocionální podporu, rozšiřuje mechanismy ke zvládnutí a pomáhá při hledání řešení.