Časté situace spojené s krizí

Mezilidské vztahy:
nepředvídatelné traumatizující události, silné konflikty ve vztazích, ztráta blízkého člověka, neshody na pracovišti, pocity ztráty domova, nároky okolí, krádež, ztráta majetku apod.

Zdraví:
živelné pohromy, akutní ohrožení zdraví a života, umírání, silné psychické obtíže, stabilizace uspokojivého zdravotního stavu, fyzická a psychická zátěž při péči o své blízké, strach z onemocnění, z hospitalizace apod.

Výchova dětí:
záškoláctví, problematická komunikace se školou, šikana dětí, neúspěchy v kolektivu, neúspěch při složení zkoušek, péče o dítě s postižením apod.

Bydlení:
ohrožení či ztráta stávajícího bydlení, hledání náhradního bydlení, rizika života „na ulici“, nevyhovující bydlení apod.

Finance, zaměstnání:
nedostatek finančních prostředků, dluhová past, exekuce, absence příjmu, strach z komunikace s věřiteli, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost apod.