Seberozvojové skupiny pro mladistvé

Kontakt pro zájemce
Mgr. Marie Slezáčková, tel.: 606 051 531, marie.slezackova@poradnapardubice.cz

Sleduj nás tady na webu, na Instagramu, Facebooku.

Skupiny pro mladistvé ve věku 15 – 19 let Ve skupině bude přibližně deset lidí a dva terapeuti. Skupina proběhne v pěti setkáních po dvou týdnech, někdy i s předchozí ochutnávkou, abyste věděl/věděla, na co a na koho se těšit. Navštívit můžete jedno setkání nebo jakýkoliv počet setkání. Psychoterapeutická skupina se věnuje předem daným tématům. Témata jsou volena s respektem k aktuálním potřebám adolescentů, řeší vztahy ve vrstevnických skupinách, partnerské vztahy, sebevědomí a sebehodnocení, komunikaci a konflikty v rodině a témata psychického zdraví.
V poradně v Pardubicích – leden až březen
V poradně v Chrudimi – únor až duben, zařazeny jsou výpovědi peer konzultantů (mladí lidé s osobními zkušenostmi s problematikou, o kterých jsou ochotni hovořit, sdílet je a využívat k pomoci ostatním) na téma sebepoškozování, drogy, rozvod rodičů, porucha příjmu potravy.
V poradně ve Svitavách – duben až květen
V poradně v Ústí nad Orlicí – předpoklad v září až listopad.