AKTUÁLNÍ INFORMACE O OBJEDNÁNÍ:

O   Poradna Pardubice: V případě potřeby se lze objednat k PhDr. Miletínovi (objednání nových klientů je možné od září 2019), k Mgr. Mlynářové (čekací doba cca 2 měsíce), k PharmDr. et Mgr. Jindrovi (čekací doba cca 1 - 2 měsíce), k Mgr. Šoltové (objednání nových klientů je možné od září 2019), k Mgr. Žaloudkové (čekací doba cca 1 - 2 měsíce).

O   Poradna Chrudim: objednací lhůta je přibližně 3 měsíce.

O   Poradna Svitavy: orientačně 3 měsíce čekací doby od objednání k první konzultaci

O   Poradna Ústí nad Orlicí: orientačně 2 měsíce čekací doby od objednání k první konzultaci

 

O   Čekací doby jsou uvedeny pouze orientačně, aktuální možnosti lze zjistit dotazem na konkrétní pobočku, více  KONTAKTY.

O   Objednání je možné buď telefonicky, emailem nebo osobně. Objednání je možné pouze v dopoledních hodinách od 8:00 do 11:00.

 

Napadají Vás tyto otázky a nevíte si s nimi rady? Tento malý průvodce Vám pomůže myšlenky urovnat.


„Máme s manželem/ partnerem nějaké špatné období, hádáme se, a nebo spolu vůbec nemluvíme, ohledně důležitých věcí se neumíme včas správně rozhodnout, toto se táhne už měsíce (roky). Chtěl/a bych si promluvit s odborníkem. Zároveň ale nevím, jestli by se mnou chtěl přijít i manžel, stydí se a rady psychologa bere jako scestné. Vždyť on nás přeci nezná.“ …..


„Všechno, co je popsáno v horním odstavci  na naši rodinu sedí, ale máme ještě dvě děti a další dítě z mého prvního vztahu a děti již začínají něco tušit, hádáme se před nimi a nebo si s manželem před nimi přehazujeme odpovědnost jeden na druhého. Děti nás přestávají poslouchat a syn má ještě k tomu výchovné potíže ve škole, už nás na to upozornila učitelka ve škole“…..


Pokud jste se v řádcích našli, zkontaktujte naši poradnu, naši poradci se s Vámi domluví na konkrétním termínu, kde situaci popíšete osobně a poté budete společně s psychologem hledat možnosti řešení, které budou odpovídat přímo na Vás a Vaší rodinu. Problematiky týkající se partnerských či rodinných potíží se nejlépe rozkrývají při přítomnosti obou dvou partnerů na konzultaci, bez přítomnosti dětí, i přes to, že se jich to týká. Některé věty by dětská ouška ale slyšet neměla. V případě rodinné terapie se nejprve s rodiči naplánuje postup spolupráce a děti se přizvou již na konkrétní konzultace. V případě, že již při objednání víte, že přítomnost partnera/ partnerky či druhého rodiče nezletilého bude nemožná, nebo problematická, konzultace proběhne pouze za přítomnosti jednoho z páru, kde prostřednictvím přítomného bude nabídnuta individuální konzultace i druhému z páru, zároveň bude naplánována možnost společných konzultací. Vše je otázkou domluvy klienta a poradce, v návaznosti na poskytované služby.


„Moje dcera by měla letos jít do první třídy, ale mám pocit, že to nezvládne. I učitelky ve školce mají podezření. Ještě ke všemu se jí teď narodil nevlastní bratříček, její otec se znovu oženil. Chtěla bych se přijít poradit.“


V tuto chvíli již při objednání doporučíme mamince více služeb. PPR Pk není pedagogicko- poradenské zařízení, ohledně školních záležitostí proto maminku (rodiče) nasměrujeme na Pedagogicko- psychologickou poradnu, zároveň se paralelně domluvíme na spolupráci v poradně naší. Maminka tudíž již při objednání bude vědět, že nejlepší variantou je s dcerou a jejím otcem navštívit pedagogicko- psychologickou poradnu a do poradny naší se ideálně objednat ve složení matka+ otec, prozatimně bez přítomnosti dcery, po konzultacích v poradně pedagogicko- psychologické. Psycholog si promluví s oběma rodiči, každý z rodičů může situaci a prožívání popisovat jinak, poté se domluví možnosti spolupráce.


„Je mi 32, měl jsem několik vztahů, ale řekl bych, že je v tuto chvíli pro mě důležitější budování kariéry a možnosti, které mi dnešní svobodný svět nabízí, bych s rodinou nemohl provádět ani za mák. Všichni mě obdivují, jak jsem světaznalý, mám vlastně vše, po čem člověk se závazky, dětmi a hypotékou touží, ale přesto jsem ve skrytu duše nespokojený. Asi nevím, co chci.“


Ano, dnešní svět je plný možností, ale málo kdo z nás tyto možnosti ve zdraví ustojí a je skutečně  šťastný. Dnešní single životy přinášejí bohužel i to negativum, že nakonec nevíme sami co se sebou. Psycholog, který Vás povede a ukáže Vám možnosti cest a řešení, které v tuto chvíli sami nevidíte, by mohl být jednou z dobrých variant.


„Po delší době jsem se rozhodl, že manželku skutečně opustím. Nechci o tom v tuto chvíli s nikým polemizovat, mám to v hlavě jasně srovnané, psychologickou radu nepotřebuji, zatím jsem si vždy poradil se vším sám. Akorát vůbec nevím, jak mám sepsat žádost o rozvod. Kam to pak mám odnést? Manželka se ale rozvádět nechce, ale já vím, že sousedi to taky tak měli a šlo to. Poradíte mi?“


Poradna pro rodinu Pk poskytuje i základní a odborné sociální poradenství, základní právní informace týkající se rodinného práva je možné řešit osobně na konzultaci se sociální pracovnicí a dále pomocí elektronické pošty v rámci shlédnutí již sestavených a sepsaných návrhů, žádostí apod. Poradna pro rodinu Pk není ale právní poradnou a také nezastupuje klienty v případných soudních sporech. Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje základní informace právního charakteru, nikoliv právní služby.

„Telefonuji Vám, protože to mě a mému bývalému manželovi navrhli na odboru sociálních věcí, naše sociální pracovnice říkala, že by nám to u soudu stejně doporučili. Chtěla bych do výhradní péče mojí dceru, manžel chce ale to samé. Ještě se teď blíží Vánoce a to se také nemůžeme dohodnout, u koho na Štědrý den bude. Výživné je taky v naší rosině ohnivé téma.“


Je skutečností, že jak nový občanský zákoník, tak zákon o sociálně- právní ochraně dítěte toto jmenuje jako jednu z možností. Toto opatření poté buď doporučuje soud, a nebo odbor sociálně. právní ochrany dítěte.  Konkrétně jeden z paragrafů, který toto upravuje:
§ 12
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče
a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil,
b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem,…..
Dle novelizace zákona 359 ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí dle § 13 odstavce d) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie; ustanovení § 12 odst. 1 tím není dotčeno. Neučinil-li tak obecní úřad obce s rozšířenou působností, může o těchto výchovných opatřeních za stejných podmínek rozhodnout soud.“
V případě, kdy se klienty PPR Pk stávají rodiče, kterým byla návštěva poradenského zařízení nařízena buď na odboru sociální péče, a nebo soudně, jsou klienti informováni o možnostech podávání zpráv na danou instituci ohledně případné spolupráce. V tomto případě klienti pozbývají možnosti stát se klientem anonymním, neboť pro státní správu by byla písemná zpráva o anonymních klientech neakceptovatelná. Klienti jsou o právech informováni prostřednictvím písemné smlouvy, se kterou jsou seznámeni na počátku spolupráce.


„Chtěla bych se poradit. Moje dcera má holčičku, ale fakticky o ní pečujeme my s manželem… Dcera je dlouhodobě závislá na drogách, holka má jít v září do školy, zatím jsme všechno tak nějak oběhávali my s manželem, ale teď se čím dál víc potýkáme s tím, že jednat za dítě může jen zákonný zástupce, jenže sehnat dceru, když je na druhém konci republiky… Taky už to pro nás začíná být čím dál více náročné, hlavně finančně. Slyšeli jsme, že je možnost svěřit dítě do péče jiné osobě, snad pěstounství se to jmenuje, jde to, když jsme příbuzní?“


Celkově problematiku náhradní rodinné péče, a to jak pěstounství (žádosti o pěstounství, pěstounství na přechodnou dobu, dlouhodobé pěstounství, příbuzenská pěstounská péče, osvojení, poručnictví apod.) řeší po úřední stránce odbor sociální na městském úřadě nebo magistrátu, a nebo krajský úřad, dle trvalého bydliště žadatelů nebo trvalého bydliště dítěte, je vhodné obrátit se přímo tam, ale s touto záležitostí je spojeno i mnoho citových záležitostí, jako například otázky „Zvládnu to?,  Neudělali jsme chybu ve výchově? Co když se to bude opakovat? Potřebuji vnučce odpovídat na otázky teď, ne až po soudech, ptá se pořád po mamince…“, naši poradci se během konzultací budou věnovat i těmto tématům.

 

Objednání na konzultaci

„Jak se mohu do Poradny pro rodinu Pardubického kraje objednat?“


Objednání probíhá buď formou telefonickou, osobní nebo písemnou. V horním panelu „kontakty“ vyberte pobočku, na kterou byste chtěli být objednáni. Sociální pracovnice Vás pořádá o stručnou charakteristiku problematiky. Po domluvě budete informováni o dalším průběhu (konkrétní termín konzultace, u koho bude konzultace probíhat, odkazy na jiná poradenská zařízení)

„Proč mám do telefonu sdělovat, čeho se má problematika týká? Stačí, že se potřebuju objednat, to vím já sám a jiný to vědět nepotřebuje. Proč mám zanechávat kontakt? Dokud nepřijdu, nechci, aby o mne kdokoliv věděl.“


Sociální pracovník potřebuje znát typ problematiky z toho důvodu, aby Vás objednal k poradci, který se danou problematikou zabývá, a nebo aby Vám ihned doporučil další návazné služby, které je třeba využít. Pro klienta by pak bylo nepříjemné, že od doby objednání se do samotné konzultace uběhla doba, ve které mohl problematiku již řešit současně u další, navazující služby. Kontakt na zájemce o službu je potřeba z toho důvodu, že v případě nějaké nemilé záležitosti, jako je nemoc psychologa, a nebo z organizačních důvodů (jednání poradce u soudu apod.) bychom se s žadatelem rádi spojili a nabídli mu náhradní termín konzultace.

„Budu zanechávat v Poradně pro rodinu Pk nějaké údaje o své osobě? Co se bude dít s těmito informacemi?“


Před první konzultací je klient seznámen se všemi důležitými informacemi (viz obsah „Záznamového archu- klient PPR Pk“), zároveň si klient volí, zda-li bude v PPR Pk veden anonymně, nebo vyplní do archu svojí pravou identitu. V případě, že chce být klient veden anonymně, vyplní do archu smyšlené jméno. Pod tímto smyšleným jménem bude oslovován a zároveň veškerá data budou uchovávána pod tímto smyšleným jménem. Všechna data o klientech jsou zpracována a uchovávána v souladu s ustanovením § 5, § 9, § 11 a § 13 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  Vyjímku popisuje zákonná úprava mlčenlivosti poskytovatele sociálních služeb, která popisuje informace o nové úpravě prolomení povinnosti mlčenlivosti poskytovatelů sociálních služeb od 1.1.2014 (§ 100a) - toto se týká klientů, kteří se stávají klienty PPR Pk na žádost soudu, Policie ČR a nebo odboru sociálně- právní ochrany dítěte.
Každému klientovi je založen spis, který spravuje sociální pracovník a klíčový poradce. Spisy jsou vedeny a uchovávány dle zákona (výše) a skartace probíhá dle aktuálních údajů zákona, který popisuje spisový a skartační řád.

„Nevím, jestli mi bude stačit jen jedna konzultace, a nebo jestli budu muset přijít vícekrát.“


Při první konzultaci s Vámi poradce projedná nejen to, co Vás tíží, ale navrhne i další možné postupy spolupráce. Klient se sám rozhodne, jaká varianta bude jeho osobě nejbližší.

 

Vydávání písemných dokumentů o spolupráci klienta s PPR Pk na žádost

„Před rokem jsme s manželkou intenzivně využívali odborného poradenství ohledně partnerského problému, nyní se však rozvádíme a já bych rád předal právníkovi zápisy z konzultací. Je toto možné? Vím, že manželka ale s vydáním zápisů nesouhlasí…“


Poradna pro rodinu Pk vydává soupis popisující spolupráci klientů s organizací pouze na základě písemné žádosti všech zletilých klientů, kterých se daný spis týká. V opačném případě vydání soupisu není možné. Vyjímku  popisuje zákonná úprava mlčenlivosti poskytovatele sociálních služeb, která popisuje informace o nové úpravě prolomení povinnosti mlčenlivosti poskytovatelů sociálních služeb od 1.1.2014 (§ 100a). Tato vyjímka se týká písemných žádostí institucí, které se zabývají hájením práva nezletilých a zletilých (odbor sociálně- právní ochrany dítěte, krajské soudy, okresní soudy, Policie ČR apod.). Vydání výpisu ze spolupráce znemožňuje situace, kdy je klient v PPR Pk veden anonymně. PPR Pk dodržuje lhůtu 30 dnů, která je reálná mezi přijmutím písemné žádosti klienta či instituce a vydáním výpisu.

Žádosti o vydání písemných dokumentů PPR Pk akceptuje pouze v písemné podobě.

 

Poradna pro rodinu Pardubického kraje NEPOSKYTUJE tyto služby:


- Samotná diagnostika dítěte či dospělé osoby, s tím souvisí navazující vydávání jednostranně zaměřených zpráv
- Práce se samotným  dítětem bez komplexní spolupráce s rodiči nezletilého
- Právní úkony (zastupování u soudu, ověřování podpisů, …). PPR Pk není právní poradnu
- Výpočet jednotlivých dávek a nároků na dávky, možnost stanovení státní sociální podpory, PPR Pk nesupluje činnosti Úřadu práce ani jiných odborů, PPR Pk není ani sběrným místem pro odevzdávání a příjem těchto dokumentů
- Mediaci dle zákona 202, ZÁKON ze dne 2. května 2012 o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
- Výpočet a možnost získání půjčky, úvěru, hypotéky
- Asistované kontakty (vyjímku tvoří klientela v sekci náhradní rodinné péče- Dohody o výkonu pěstounské péče)
- Terénní práci a terénní poradenství (výjimku tvoří práce v oblasti náhradní rodinné péče).
 

Kde nás najdete

Pardubice


Mozartova 449
530 09 Pardubice

Objednávaní klientů

tel:
466 263 080
tel:
603 273 948
Objednávaní po telefonu je možné pouze v čase od 8 do 11 hodin.
email:
pardubice@poradnapardubice.cz

Konzultační hodiny

Po, St 800-1100 1200-1700
Út, Čt 800-1100 1200-1400
800-1200

Chrudim

Svitavy

Ústí nad Orlicí


Copyright Poradna pro rodinu pardubického kraje 2012 Administrace