Důležitá informace:

Od 7. července 2020 do 31. srpna 2020 je detašované pracoviště ve Svitavách z důvodu stavebních úprav uzavřeno. Náhradní prostory jsou na adrese Tkalcovská 381/1, Svitavy (budova Domova na rozcestí, areál firmy OL, spol.). Konzultace lze domluvit telefonicky na tel. čísle 604 867 581 nebo prostřednictvím e-mailu svitavy@poradnapardubice.cz. Doba stavebních prací není konečná, v případě změny termínu návratu zaměstnanců na původní pracoviště Vás budeme případně informovat. Děkujeme za pochopení.

 

V pátek dne 14. 8. 2020 bude z provozních důvodů uzavřeno pracoviště ve Svitavách. Děkujeme za pochopení.

 

Upozornění pro klienty:

Provoz poradny zajišťujeme při dodržování hygienických pravidel. Pokud máte respirační obtíže či teplotu, pak na konzultaci či posouzení nechoďte a telefonicky nám tuto informaci sdělte. Po vstupu do čekárny a do konzultační místnosti použijte desinfekci na ruce. Vzdálenost s odborným pracovníkem i během konzultace či posouzení bude dodržována na cca dva metry.

Ze strany stávajících klientů je možno využívat telefonické a e-mailové komunikace s poradci.

 

Co si představit pod názvem Poradna pro rodinu Pardubického kraje?

Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle. Dále poskytuje těmto klientům psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc.

Sociální služba odborné sociální poradenství zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poradna pro rodinu Pardubického kraje dále zajišťuje v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen nrp) zejména tyto činnosti:

 • vyhledávání nových zájemců o nrp
 • psychologické posouzení žadatelů a dětí
 • přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • přípravu k přijetí dítěte do rodiny
 • poradenskou pomoc před a po přijetí dítěte do rodiny
 • následnou péči pro náhradní rodiny
 • pravidelné skupinové konzultace o výkonu pěstounské péče
 • telefonickou krizovou linku pro náhradní rodiny

Zájemci o službu nepotřebují odborná doporučení.
Služby jsou poskytovány bezplatně, na požádání anonymně.
Poradna požaduje při zahájení spolupráce osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonický kontakt, rodinný stav, vzdělání, povolání.
Dále při obtížích v oblasti partnerských vztahů či obtížích v oblasti rodinného soužití délku známosti, délku manželství, počet dětí a počet dětí žijících v domácnosti.

V případě, že zájemce o službu požaduje zůstat v anonymitě, poskytuje poradně pouze jméno (možno smyšlené) a kontakt (email či telefon).

 

Naše poslání

Posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje je poskytovat odborné psychologické poradenství a obecné a odborné sociální poradenství partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům při řešení jejich problémů.
Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, rodiny (klienti mladší 18 let musí být při prvním kontaktu s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje v doprovodu zákonného zástupce), nacházející se v náročné životní situaci, kterým se nedaří na základě vlastních sil ani za pomoci okolí krizi zvládnout. Jedná se o osoby bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženského, sociálního zařazení i místa bydliště.
Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje psycho-sociální služby občanům, kteří se dostali do obtížných životních situací a mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích. Záměrem a posláním PPR Pk je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a základní sociálně právní pomoc tak, aby řešení těchto obtížných situací zvládli a aby kvalita jejich života doznala pozitivních změn.

Další důležitou oblastí je poskytování komplexních služeb v oblasti náhradní rodinné péče.

 

Bariéry

Poradna pro rodinu Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách je bezbariérová (poradna je umístěna buď v přízemí budovy, a nebo sídlí v budově s výtahem). Poradna pro rodinu Pk s pobočkou v Pardubicích sídlí v prvním patře budovy, kde od 1. září 2018 je umístěna plošina pro bezbariérový přístup. V případě, že má nyní klient či žadatel služby určitý typ pohybového omezení, po telefonické nebo písemné domluvě zajistí pracovník poradny přemístění osoby z přízemí do prvního patra. Pracoviště v Chrudimi je umístěno v prvním patře budovy, kde je bariérový přístup. V tomto případě zajistí zaměstnanec poradny po telefonické či písemné domluvě konzultační místnost v přízemí té samé budovy.

 

Kapacita služby

Kapacita služby odborného sociálního poradenství je 50 konzultací na jeden pracovní den. Tato kapacita je součet možných konzultací na pobočce v Pardubicích, v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí, ve Svitavách a u poradenství týkající se náhradní rodinné péče.

 

Ochrana osobních údajů

Poradna pro rodinu Pardubického kraje zpracovává osobní údaje dle Nařízení Evropské unie č. 2016/679 (GDPR). Údaje získává v nezbytném rozsahu důležitá pro plnění povinností. Každý jednotlivec má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.
Souhrn osobních údajů, účel a postupy související s jejich zpracováním jsou součástí interní směrnice organizace „Směrnice o ochraně osobních údajů“. Text je k nahlédnutí umístěn v kanceláři administrativní pracovnice.

Kde nás najdete

Pardubice


Mozartova 449
530 09 Pardubice

Objednávaní klientů

tel:
466 263 080
tel:
603 273 948
Objednávaní po telefonu je možné pouze v čase od 8 do 11 hodin.
email:
pardubice@poradnapardubice.cz

Konzultační hodiny

Po, St 800-1100 1200-1700
Út, Čt 800-1100 1200-1400
800-1200

Chrudim

Svitavy

Ústí nad Orlicí


Copyright Poradna pro rodinu pardubického kraje 2012 Administrace