Od pondělí 16. 3. 2020 do čtvrtka 9. 4. 2020 se s ohledem na aktuální situaci týkající se šíření koronaviru ruší všechny osobní konzultace s klienty. O náhradních termínech osobních konzultací budeme klienty informovat, jakmile to bude možné. Klienti, u kterých došlo ke zrušení konzultace, mohou využít konzultace s poradcem formou e-mailové korespondence.     E-mailové adresy poradců jsou vyvěšeny v záložce Kontakty. Děkujeme za pochopení.

 

S účinností od pondělí 16. 3. 2020 9:00 hod. do čtvrtka 9. 4. 2020 17:00 hod. jsou k dispozici pro všechny občany Pardubického kraje telefonní linky pro poskytnutí krizové telefonické intervence.

   Region Pardubice   603 273 948

   Region Chrudim   601 344 852

   Region Svitavy   606 051 590

   Region Ústí nad orlicí   733 522 278

 

Odkazujeme na stránky Unie rodinných advokátů -uracr.cz/koroporadna , kde mimo jiné jsou zodpovězeny  otázky, jak řešit situace předání dítěte v rámci střídavé péče v době koronavirové epidemie.

 

Dále odkazujeme na stránky www: mpsv.cz - oddíl sociálně - právní ochraně dětí, kde jsou popsány přístupy k dětem v době koronavirové epidemie.

 

Co si představit pod názvem Poradna pro rodinu Pardubického kraje?

Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle. Dále poskytuje těmto klientům psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc.

Sociální služba odborné sociální poradenství zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poradna pro rodinu Pardubického kraje dále zajišťuje v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen nrp) zejména tyto činnosti:

 • vyhledávání nových zájemců o nrp
 • psychologické posouzení žadatelů a dětí
 • přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • přípravu k přijetí dítěte do rodiny
 • poradenskou pomoc před a po přijetí dítěte do rodiny
 • následnou péči pro náhradní rodiny
 • pravidelné skupinové konzultace o výkonu pěstounské péče
 • telefonickou krizovou linku pro náhradní rodiny

Zájemci o službu nepotřebují odborná doporučení.
Služby jsou poskytovány bezplatně, na požádání anonymně.
Poradna požaduje při zahájení spolupráce osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonický kontakt, rodinný stav, vzdělání, povolání.
Dále při obtížích v oblasti partnerských vztahů či obtížích v oblasti rodinného soužití délku známosti, délku manželství, počet dětí a počet dětí žijících v domácnosti.

V případě, že zájemce o službu požaduje zůstat v anonymitě, poskytuje poradně pouze jméno (možno smyšlené) a kontakt (email či telefon).

 

Naše poslání

Posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje je poskytovat odborné psychologické poradenství a obecné a odborné sociální poradenství partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům při řešení jejich problémů.
Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, rodiny (klienti mladší 18 let musí být při prvním kontaktu s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje v doprovodu zákonného zástupce), nacházející se v náročné životní situaci, kterým se nedaří na základě vlastních sil ani za pomoci okolí krizi zvládnout. Jedná se o osoby bez rozdílu pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženského, sociálního zařazení i místa bydliště.
Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje psycho-sociální služby občanům, kteří se dostali do obtížných životních situací a mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích. Záměrem a posláním PPR Pk je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a základní sociálně právní pomoc tak, aby řešení těchto obtížných situací zvládli a aby kvalita jejich života doznala pozitivních změn.

Další důležitou oblastí je poskytování komplexních služeb v oblasti náhradní rodinné péče.

 

Bariéry

Poradna pro rodinu Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách je bezbariérová (poradna je umístěna buď v přízemí budovy, a nebo sídlí v budově s výtahem). Poradna pro rodinu Pk s pobočkou v Pardubicích sídlí v prvním patře budovy, kde od 1. září 2018 je umístěna plošina pro bezbariérový přístup. V případě, že má nyní klient či žadatel služby určitý typ pohybového omezení, po telefonické nebo písemné domluvě zajistí pracovník poradny přemístění osoby z přízemí do prvního patra. Pracoviště v Chrudimi je umístěno v prvním patře budovy, kde je bariérový přístup. V tomto případě zajistí zaměstnanec poradny po telefonické či písemné domluvě konzultační místnost v přízemí té samé budovy.

 

Kapacita služby

Kapacita služby odborného sociálního poradenství je 50 konzultací na jeden pracovní den. Tato kapacita je součet možných konzultací na pobočce v Pardubicích, v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí, ve Svitavách a u poradenství týkající se náhradní rodinné péče.

 

Ochrana osobních údajů

Poradna pro rodinu Pardubického kraje zpracovává osobní údaje dle Nařízení Evropské unie č. 2016/679 (GDPR). Údaje získává v nezbytném rozsahu důležitá pro plnění povinností. Každý jednotlivec má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.
Souhrn osobních údajů, účel a postupy související s jejich zpracováním jsou součástí interní směrnice organizace „Směrnice o ochraně osobních údajů“. Text je k nahlédnutí umístěn v kanceláři administrativní pracovnice.

Kde nás najdete

Pardubice


Mozartova 449
530 09 Pardubice

Objednávaní klientů

tel:
466 263 080
tel:
603 273 948
Objednávaní po telefonu je možné pouze v čase od 8 do 11 hodin.
email:
pardubice@poradnapardubice.cz

Konzultační hodiny

Po, St 800-1100 1200-1700
Út, Čt 800-1100 1200-1400
800-1200

Chrudim

Svitavy

Ústí nad Orlicí


Copyright Poradna pro rodinu pardubického kraje 2012 Administrace